fbpx
Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Horten kommune - Aberia

Aberia har konsesjon for å kunne levere BPA-tjenester i Horten kommune

Vi leverer BPA-tjenester i Horten kommune. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en BPA-ordning i dag, og vil høre mer om hva vi kan tilby.

Litt om Horten kommune:

Horten er en norsk kystby og kommune i landskapet Vestfold i Vestfold og Telemark fylke. Den ligger mellom Holmestrand i nord og Tønsberg i sør. Kommunen grenser til Tønsberg i sør og vest, til grunnkretsen Mulvika i Holmestrand i nord, og til Oslofjorden i nord og øst. Horten kommune innbefatter byene Horten og Åsgårdstrand, samt tettstedene Nykirke og Skoppum. Horten var den eneste kommunen i daværende Vestfold fylke som ikke ble slått sammen med andre kommuner i forbindelse med kommunereformen. Horten er Vestfold og Telemark fylkes minste kommune målt i areal, men samtidig den mest tettbefolkede kommunen i fylket.

Kommunen har i øst omkring 40 km kystlinje mot Oslofjorden, med kyststi og flere store friområder. Kommunens areal er ca. 71 km², med ca. 27 000 innbyggere, med hovedtyngden av innbyggerne i gamle Horten by (ca. 17 000). Tettstedet Horten har 20 717 innbyggere per 1. januar 2021. De øvrige tettsteder i kommunen er Åsgårdstrand med 2 939 innbyggere, Skoppum med 1 694 innbyggere og Nykirke med 715 innbyggere.

Horten har vært fergested for fergeruten Horten–Moss helt fra 1582.

Befolkning:

  • 27 502 (2022)

Areal:

  • Totalt: 70,96 km²
  • Land: 69,1 km²
  • Vann: 1,86 km²