fbpx

Søknaden om å bli familie- eller omsorgshjem er godkjent. Hva nå?

Søknaden om å bli familie- eller omsorgshjem er godkjent, alle samtaler og kurs er gjennomført, og alle forutsetningene ligger til rette. Så gjenstår bare det viktigste, barnet.

Usikkerhet og utfordringer

Har man barn fra tidligere vet man allerede en del om hva det innebærer, men det vil selvfølgelig alltid være en viss usikkerhet rundt det å åpne hjemmet sitt for et barn man ikke kjenner så godt historien til, spesielt ikke hvis det er et litt eldre barn man skal ta ansvar for. Uansett alder vil det være helt naturlig å føle litt på usikkerheten og spenningen rundt det hele, men med god og riktig oppfølging er det ingenting som tilsier det blir problematisk, selv om det sikkert vil være noen utfordringer underveis i prosessen.

Gode aktiviteter

Noe av det mange stiller spørsmål ved er hvorvidt de faktisk er egnet til å påta seg rollen med å ta til seg et barn eller en ungdom, ikke nødvendigvis fordi man ikke har økonomi til det eller føler man har nok kjærlighet til overs, men ofte fordi man ikke tror man klarer å engasjere og underholde det ekstra familiemedlemmet på en god måte. Dette er som regel uberettiget, da det finnes mange gode aktiviteter som både er spennende, morsomme og ikke minst engasjerende, uten å koste all verden.

Først og fremst avhenger alt av hvilke interesser barnet kanskje allerede har, hvilken alder det har og hvilket kjønn det er snakk om.

«Gutte-» og «jenteaktiviteter»

I utgangspunktet skal man være litt forsiktig med å inndele aktivitetene i «gutte-» og «jenteaktiviteter», men det er ikke til å komme utenom at det en gang i blant er forskjell på dette. Typiske eksempler på dette kan være at gutter har en forkjærlighet for biler og motorer, mens jenter liker sminke. Bevares, dette er ikke stereotyper, og i dagens samfunn er det ingenting som tilsier ikke begge kjønn kan begge deler.

Alder og kjønn

På samme måte er det viktig å skille på alder. Mindre barn trenger en annen type stimuli enn de eldre, men også her avhenger mye av hvilke interesser barnet allerede har. Dessuten er mange aktiviteter helt uavhengig av både alder og kjønn, og typisk noe hele familien kan delta i. Tur i skog og mark kan være en slik aktivitet, gjerne med fiskestang og en bærplukker når sesongen tilsier det. Dette er ofte populært blant både gutter og jenter, og alltid like morsomt enten man er tre eller tretten år gammel.

Morsomme aktiviteter

Bor man et sted hvor det er muligheter for det, er bowling en morsom aktivitet for hele familien, eller minigolf.

Er man imidlertid ikke til de helt store utskeielsene rent naturmessig, kan brettspill være noe å ta i betraktning. Også her finnes det en rekke alternativer som hele familien kan være med og spille, og som regel er det ikke noen spesiell begrensning i verken alder eller kjønn hva dette angår.

Organisert idrett

Mange barn og unge setter også stor pris på å få delta på sosiale arrangementer og organisert idrett. Nær sagt enhver bygd eller tettsted i Norge har et eller flere tilbud for barn og unge av begge kjønn og alle aldre, som for eksempel fotball eller håndball. Mange steder finnes det også skytterlag, sykkelklubber, kampsport, tennis og muligheter for ski, både langrenn og slalom hvis man ønsker det. Alt dette kan rådgiveren også være behjelpelig med å tilrettelegge for, så la ikke det være ankepunktet for å ikke søke om å bli familie- eller fosterhjem. Mulighetene er mange, og det er kun fantasien som setter grensen for hva man kan finne på.

Bli familiehjem

Som familiehjem har du verdens viktigste jobb! Men denne jobben gjør du ikke alene – i Aberia er våre familiehjem vår viktigste ressurs. Vi tilbyr beredskap 24 timer i døgnet gjennom hele året. I tillegg får alle våre hjem en egen fagkonsulent. Det gir en trygghet i oppdraget som familiehjem. Les mer om prosessen og kravene til å bli et familiehjem her >

Bli omsorgshjem (EMA)

På oppdrag fra Bufdir, skal Aberia rekruttere, lære opp og følge opp omsorgsfamilier for hurtigbosetting av enslige mindreårige asylsøkere. Vi søker helt vanlige familier som vil og kan gi en ung nyankommen enslig mindreårig asylsøker en unik mulighet til den best mulige starten på livet i Norge. Les mer om prosessen og kravene til å bli et omsorgshjem her >